Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»

Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області.

  Фахівці (консультанти) закладу:

   2 практичні психологи, 2 вчителі-логопеди, вчитель-дефектолог  та вчитель-реабілітолог.

   Мета діяльності центру: Центр створений з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами  на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої освіти та освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття  освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

    Основним завданням центру є: проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, яка здійснюється за  напрямами:

  •   оцінка фізичного розвитку дитини;
  •   оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
  •   оцінка когнітивної сфери дитини;
  •   оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
  •   оцінка навчальної діяльності дитини.

У разі встановлення наявності у дитини особливих освітніх потреб, висновок про комплексну оцінку є підставою для організації інклюзивного (спеціального) навчання в освітніх закладах, складення індивідуальної програми розвитку дитини та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

           Також, практичні психологи, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог та вчитель-реабілітолог проводять психолого-педагогічні та реабілітаційні заходи, спрямовані на корекцію пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, довільної саморегуляції, розвиток комунікативних навичок дітей з особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади дошкільної освіти та дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу.

        Фахівці ІРЦ постійно взаємодіють з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання, надають консультативно-психологічну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами.

Для отримання послуг в КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області необхідно звернутися за адресою:

Харківська область, Красноградський  район, смт Сахновщина, вул. Тарасів Шлях 68.

Електронна адреса: sakhn–irc@ukr.net