Організація інклюзивного навчання у ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (з новими змінами з 1 січня 2022 р.)

    Основними законодавчими актами про інклюзивну дошкільну освіту в Україні є:

 • Закон «Про освіту»
 • Закон « Про дошкільну освіту»
 • Постанова КМУ № 530 від 10.04.2019 «Порядок організації діяльності інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти», вступить в силу 01 січня 2022 року у новій редакції!

    Спершу щодо введення поняття «Рівні підтримки»:

    Одною з головних змін в сучасному інклюзивному навчанні є введення поняття “рівні підтримки” – обсяг тимчасової або постійної підтримки в навчанні дітей, які цього потребують. Рівень підтримки співвідносний зі ступенем прояву труднощів.

    Якщо у дітей виникають незначні, поодинокі труднощі, які можна подолати зусиллями закладу освіти, їм може надаватися підтримка першого рівня. Для такої підтримки не потрібен висновок ІРЦ.

    Якщо зусиль закладу освіти недостатньо, батьки мають звернутися до ІРЦ для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи. Вона визначить, який рівень підтримки може надаватися такій дитині в закладі освіти.

            ЯК СТВОРЮЄТЬСЯ ІНКЛЮЗИВНА ГРУПА:

Керівник закладу дошкільної освіти приймає рішення про утворення інклюзивної групи

на підставі:

 • заяви батьків (одного з батьків) або інших законних представників (одного законного представника) дитини з особливими освітніми потребами та
 • висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

ІНКЛЮЗИВНА ГРУПА УТВОРЮЄТЬСЯ В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ЗА НАЯВНОСТІ ТАКОЇ ЗАЯВИ. (абзац 5 п. 2 Порядку).

ОБОВ’ЯЗКИ дошкільного навчального закладу за умови утворення ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ:

приведення території закладу, будівель та приміщень у відповідність із вимогами щодо закладів дошкільної освіти та інклюзивності;

створення відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази (необхідні навчально-методичні і навчально-наочні посібники, навчально-дидактичне та ігрове обладнання);

утримання відповідного штату працівників, зокрема асистента вихователя інклюзивної групи;

облаштування ресурсної кімнати для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ З ООП на одну інклюзивну групу

Освітній процес у закладі дошкільної освіти організовується з урахуванням рівнів підтримки.

не більше 1 дитини IV (труднощі тяжкого ступеня проявів) або V (труднощі найтяжчого ступеня проявів) рівня підтримки

не більше 2х дітей ІІІ (труднощі помірного ступеня проявів) рівня підтримки;

не більше 3х дітей ІІ (труднощі легкого ступеня проявів) рівня підтримки.

Для дітей, у яких виникають труднощі під час навчання та які потребують постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, за рішенням закладу освіти може надаватися підтримка І рівня.

Увага: у разі ВІДСУТНОСТІ у ВИСНОВКУ ІРЦ інформації про рівень підтримки –

така дитина розподіляється у групу закладу дошкільної освіти з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу та складності порушень.

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ (ІПР) складається для:

для дітей з ОПП, які мають висновок, відповідно до рекомендацій ІРЦ та індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності);

для дітей, які за рішенням закладу освіти отримують підтримку першого рівня (незначні, поодинокі труднощі освіти).

Індивідуальна програма розвитку

 • складається на навчальний рік
 • підписується всіма членами команди психолого-педагогічного супроводу, одним з батьків або іншим законним представником дитини,
 • затверджується керівником закладу дошкільної освіти,
 • переглядається тричі на рік (у разі потреби частіше).

            ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ПОСЛУГИ

Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) дітям з ООП здійснюється відповідно до

 • індивідуальної програми розвитку та
 • з урахуванням рекомендацій ІРЦ.

Вказані послуги надаються у вигляді занять в індивідуальній або груповій формі.

Заняття проводяться фахівцями (із числа працівників закладу освіти та у разі потреби – додатково залученими фахівцями).

КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ: від 2 до 8 занять на тиждень в залежності від віку дитини, ступеня складності порушень та з урахуванням її індивідуальних особливостей відповідно до рекомендованого рівня підтримки, зазначеного у висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

         АСИСТЕНТ ВИХОВАТЕЛЯ

У разі утворення інклюзивної групи вводиться посада асистента вихователя.

Обовязки асистента вихователя:

– забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу;

– бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку;

– адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП (пункт 8 Порядку).

Посада асистента вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти вводиться з розрахунку ОДНА штатна одиниця на одну інклюзивну групу.

      АСИСТЕНТ ДИТИНИ:

За рекомендаціями ІРЦ та письмовою заявою одного з батьків заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу АСИСТЕНТА ДИТИНИ з особливими освітніми потребами.

Асистент дитини проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

      РІВНІ ПІДТРИМКИ:

Починаючи з 01 січня 2022 року освітній процес у закладах дошкільної освіти буде організовуватися з урахуванням РІВНІВ ПІДТРИМКИ від І до V рівнів:

І рівень – незначні поодинокі труднощі;

ІІ рівень – труднощі легкого ступеня проявів;

ІІІ рівень – труднощі помірного ступеня проявів

ІV рівень – труднощі тяжкого ступеня проявів

V рівень – труднощі найтяжчого ступеня проявів