15 вересня 2021 року Кабмін прийняв нові зміни щодо інклюзивної освіти в закладах середньої освіти (школах) (початок дії з 1 січня 2022 року!)

     Тому пропоную КОРОТКО в цьому пості розглянути основні положення цього Порядку організації інклюзивного навчання в закладах середньої освіти (Постанова КМУ № 957):

основні умови інклюзивного навчання;

кількість розподілу учнів по класам в залежності від рівня підтримки;

порядок утворення інклюзивного класу;

індивідуальна програма розвитку;

порядок надання психолого- педагогічних та корекційних послуг;

поняття ресурсної кімнати

загальні аспекти організації інклюзивного навчання в школі.

 • Порядок визначає організаційні засади інклюзивного навчання за інституційною (очною (денною) формою здобуття освіти у школах;
 • Умови для здобуття освіти на рівні з іншими здобувачами освіти забезпечуються шляхом:

1) належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного, методичного забезпечення закладів освіти;

2) підвезення учнів до закладів освіти і у зворотному напрямку (транспорт);

3) забезпечення доступності території закладів освіти;

4) забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання, що дають змогу опанувати освітню програму;

5) облаштування та обладнання ресурсної кімнати та медіатеки;

6) залучення фахівців (із числа працівників закладу освіти та/або додатково залучених фахівців) для надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг (допомоги) відповідно до потреб учнів;

7) забезпечення доступу учнів до Інтернету, а також за потреби до термінального та спеціального допоміжного обладнання.

 • Керівник закладу освіти на підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) учня та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що надається інклюзивно-ресурсним центром (далі — висновок), утворює інклюзивний клас

та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром.

 • За наявності в закладі освіти кількох класів із здобувачами освіти одного року навчання учні розподіляються пропорційно між такими класами з урахуванням рівнів підтримки, а саме:

1 учень на клас – 4-5 рівня підтримки ( розшифровка – 4 рівень – труднощі тяжкого ступеню прояву; 5 рівень – труднощі найтяжчого ступеня прояву)

2 учня на клас 3 рівня підтримки (розшифровка 3 рівень – труднощі помірного ступеня прояву)

3 учня на клас 2 рівня підтримки (Розшифровка 2 рівень – труднощі легкого ступеня прояву)

Учні, які потребують І (першого) рівня підтримки – (поодинокі, незначні труднощі), розподіляються між класами без урахування кількості таких осіб.

 • Для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, керівник закладу освіти формує Команду психолого-педагогічного супроводу (далі — Команда супроводу) та забезпечує її роботу в закладі освіти.
 • Для освітніх потреб учнів І рівня підтримки необхідна письмова заява батьків та висновок Команди супроводу закладу освіти, для інших учнів (ІІ-V) рівень підтримки забезпечується відповідно до Висновку інклюзивно-ресурсного центру.
 • Для організації інклюзивного навчання учня команда протягом двох тижнів з початку навчання складає його індивідуальну програму розвитку (ІПР).
 • Учням відповідно до рівня підтримки та індивідуальної програми розвитку надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) у вигляді занять (в індивідуальній або груповій формі);
 • Ресурсна кімната:

1) Для учнів, що потребують тимчасового психологічного розвантаження або усамітнення, в ресурсній кімнаті створюється окрема зона, яка використовується незалежно від розкладу занять.

2) Ресурсна кімната може використовуватися усіма учнями закладу освіти.

3) Учні можуть перебувати в ресурсній кімнаті та медіатеці винятково у супроводі педагогічних працівників, асистента учня або залученого фахівця, що проводить (надає) додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги).

Для учнів може складатися індивідуальний навчальний план (ІНП):

1) Індивідуальний навчальний план повинен містити, зокрема інформацію про:

– адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння, очікувані результати навчання;

2) Індивідуальний навчальний план складається командою за участю педагогічних працівників, які викладають навчальні предмети (інтегровані курси), у взаємодії з учнями та/або їх батьками (іншими законними представниками).

 • Організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент вчителя;
 • В освітньому процесі індивідуальні соціальні та соціально-побутові потреби учнів забезпечуються асистентом учня.

Асистентом учня може бути

– один з батьків;

– особа, уповноважена ними;

– або соціальний працівник, що надає послугу супроводу під час інклюзивного навчання.

 • Оцінювання результатів навчання учнів у закладах освіти здійснюється за системою та загальними критеріями оцінювання, затвердженими МОН, та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).
 • Після завершення навчання учні отримують документи про освіту державного зразка відповідно до зразків документів про загальну середню освіту, затверджених МОН.

• Заклади освіти організовують інклюзивне навчання учнів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.