Про он-лайн засідання професійних спільнот вчителів предмета «Основи здоров’я»

 30 березня 2023 року фахівці КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» спільно з педагогічними працівниками провели он-лайн засідання професійних спільнот:

  • вчителів предмета «Основи здоров’я»,
  • вчителів предметів освітньої галузі «Мистецтво»

На засіданнях професійних спільнот вчителі обговорили актуальні питання підвищення якості викладання навчальних предметів в умовах дистанційного навчання, проблемами та здобутками, які виникають у викладанні інтегрованого  курсу  «Здоров’я,  безпека  та  добробут». Одним  із  провідних  принципів  реформи  «Нова  українська  школа» визначено  дитиноцентризм –  максимальне  наближення  навчання  і  виховання  до конкретної  дитини,  орієнтація  на  потреби  учнів,  створення психологічного комфорту, розкриття потенціалу кожного.

Під час засідань педагогічні працівники обговорили презентаційні матеріали щодо  вибору підручників для учнів 6-го класу.

No Comments

Post A Comment