Чугуївський район, як один з передових районів області, зацікавлений у своєму розвитку і процвітанні, а тому значну увагу приділяє питанню вільного часу дітей, їх культурі та творчій діяльності. Завдяки тому, що провідна роль у формуванні духовності молодого покоління належить туризму і краєзнавству, то і відділ освіти, і районна адміністрація на протязі всього часу приділяли велику увагу цьому напряму діяльності.  Значний ріст позашкільної, в тому числі і туристської, діяльності в районі почався з 1967 року. Завдяки підтримки завідуючого райвно Івана Степановича Козюліна у той період значно збільшилась у школах кількість гуртків. Керівництво гуртковою роботою здійснював районний Будинок піонерів, директором якого з 1967 до 1995 року була  Кравцова Євдокія Павлівна. Був створений відділ туризму.  З 1967 по 1976 роки його очолював Волков Іван Петрович, він же – головний суддя щорічних районних туристських зльотів.

У Будинку піонерів було традицією проведення туристсько-краєзнавчого тижня, зльотів юних туристів, краєзнавчих конференцій, на яких учні підводили підсумки дослідницької діяльності експедиційних загонів. На обласних туристсько-краєзнавчих змаганнях команди Чугуївського району неодноразово нагороджувались дипломами та грамотами обласної станції юних туристів. За даними 1984 року у Будинку піонерів працював 51 гурток, основна частина з яких – на базі шкіл району. 309 груп охоплювало  5660 учнів. З них біля 2500 дітей займались у гуртках туристсько-краєзнавчого профілю.

З 1987 по 1995 роки туристсько-краєзнавчий відділ очолював Смалений Тарас Васильович.

В 1995 році Будинок піонерів був перейменований в Центр позашкільної освіти Чугуївського району. У 1995-1999 рр. завідуючою туристсько-краєзнавчим відділом була Тимченко Юлія Володимирівна, у 1999-2001 рр. – Артеменко Інна Петрівна.

Наказом № 123 від 03.09.2001 року по відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації «Про відкриття Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Чугуївського району» було відкрито 3-й на той час в області Центр туризму і краєзнавства, який очолив туристсько-краєзнавчу діяльність в Чугуївському районі. Директором призначено Артеменко Інну Петрівну.

Пріоритетними напрямами роботи педагогічного і учнівського колективу ЦТКЕ УМ є: спортивний туризм, спортивне орієнтування, туристсько-краєзнавчий, дослідницько-експериментальний,  еколого-природничий, народознавчий з елементами декоративно-прикладного мистецтва, патріотичний.

Місією закладу стало: «Виховання дитини не як господаря-повелителя, а як частки природи, але від якої залежить майбутнє планети». Девіз педагогічного колективу ЧР ЦТКЕ УМ: «Від творчого педагога до творчого вихованця».

У 2012 році заклад було атестовано з відзнакою. Загальний рівень, за яким здійснюється освітня діяльність, експертною радою визнаний високим.

За якісну підготовку до нового 2013/2014 навчального року, творчий пошук та підтримку позитивного іміджу навчального закладу колектив Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді нагороджено грамотою відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації у номінації “Лідер року”. Високі показники були б неможливі без міцної підтримки районного відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів та громадських організацій.